Colorjet 3D Baskı
Colorjet 3D Baskı

COLORJET NEDİR?

Colorjet teknolojisi renkli üretim yapabilen 3D yazıcılara verilen genel bir isimdir. Colorjet 3D baskı teknolojisi ile renkli figürler veya gerçeğe en yakın maketler üretilebilir. Colorjet teknolojisinde alçı tozuna benzer kumtaşı diye isimlendirilen malzeme ve bu malzemeyi birleştirmeye yarayan bağlayıcı (binder) kullanılır. Üretilen ürünler plastik gibi dayanıklı değildir fakat yüksek detayda ürün üretilebilir.

Colorjet teknolojisinde üretim yapabilmek için bazı temel kurallar vardır. Bu kuralları uygulamak için tasarım konusunda biraz profesyonel olmak yeterlidir.

Colorjet Çalışma Şekli
Colorjet Çalışma Şekli

3D Baskı için Teklif İsteyin

Colorjet Nasıl Çalışır?

Colorjet şu şekilde çalışır.

 • Colorjet 3D baskı teknolojisinde üretim yapabilmek için öncelikle tasarımı colorjet teknolojisine uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
 • Bu teknolojide üretim yapabilmek için renkli çizim yapabileceğiniz bir tasarım yazılımı kullanmalısınız. Bu tasarım aracı 3D max veya benzeri yüzey modeline doku (texture) atayabildiğiniz bir tasarım yazılımı yeterlidir.
 • Öncelikle modelleri kapalı ve ters yüzey olmayacak şekilde çizmelisiniz. Bir katı model tekniğine oluşturur gibi çizmelisiniz.
 • Ardından oluşturduğunuz modelin üzerine doku atamasını yapmalısınız. Her bir yüzeye tek referans vermek yerine her bir yüzey için ayrı ayrı doku atamanız ideal bir çözüm olabilir.
 • Her bir yüzeye doku atadıktan sonra modeli WRL formatında renkli olarak export edilir.
 • Colorjet teknolojisine sahip yazıcıların kendi arayüzleri bulunmaktadır. Bu arayüze oluşturduğumuz model içe aktarılır.
 • Ardından kısıtlı bazı ayarları yaptıktan sonra 3D yazıcıya gönderilir.
 • 3D yazıcı ilk olarak, bir kaplama bıçağı yardımı ile yapı platformunun üzerine ince bir toz tabakası yayar.
 • Daha sonra mürekkep püskürtmeli nozullara sahip bir taşıyıcı (masaüstü 2D yazıcılarda kullanılan nozullara benzer) yatağın üzerinden geçer ve seçici olarak toz partiküllerini birbirine bağlayan bir bağlayıcı maddenin (tutkal) damlacıklarını bırakır. Tam renkli püskürtme işleminde renkli mürekkep de bu adımda biriktirilir. Her damlanın boyutu yaklaşık 80 μm çapındadır, bu nedenle iyi bir çözünürlük elde edilebilir.
 • Katman tamamlandığında, yapı platformu aşağı doğru hareket eder ve bıçak yüzeyi yeniden toz serer. İşlem daha sonra tüm parça tamamlanana kadar bu şekilde tekrarlanır.
 • Yazdırmadan sonra parça toz içinde kapsüllenir ve sertleşmesi bırakılır. Daha sonra parça toz haznesinden çıkarılır ve bağlanmamış fazla tozlar basınçlı hava ile temizlenir.
 • Temizlenen parça özel solüsyon kullanılarak temizlendir ve renklerinin canlanmasını sağlar. Parça bir miktar daha kurumaya bırakıldıktan sonra tam sertleşip üretim tamamlanır.
Colorjet 3D Baskı teknolojisi Çalışma Şekli
Colorjet 3D Baskı teknolojisi Çalışma Şekli

Colorjet’in Yapısı

3D Yazıcı Parametreleri

Colorjet’te hemen hemen tüm işlem parametreleri makine üreticisi tarafından önceden ayarlanmıştır.

Katman kalınlığı 100 mikrondur ve iyi detaylar verir.

Colorjet’in diğer 3B baskı işlemlerine göre önemli bir avantajı bağlamanın oda sıcaklığında gerçekleşmesidir. Bu sayede termal etkilere bağlı boyutsal bozulmaların (FDM, SLS, DMSL / SLM’de çarpılma veya SLA / DLP’de eğrilme gibi) Colorjet’de sorun olmadığı anlamına gelir.

Colorjet herhangi bir destek yapısı gerektirmez: çevreleyen toz parçaya gerekli tüm desteği sağlar (SLS’e benzer). Bu, genellikle bağlayıcı yapıların kapsamlı kullanımını gerektiren ve çok az geometrik kısıtlamaya sahip serbest biçimli yapıların oluşturulmasına izin veren bir farktır.

Colorjet’de parçaların derleme platformuna bağlanması gerekmediğinden, tüm derleme hacmi kullanılabilir. Bu nedenle, Colorjet düşük ila orta ölçekli parti üretimi için uygundur. Colorjet’in tüm özelliklerinden yararlanmak için makinenin tüm yapı hacminin etkili bir şekilde nasıl doldurulacağını düşünmek çok önemlidir.

Renkli 3D Baskı Teknolojisi

Colorjet, benzer şekilde tam renkli 3D baskılı parçalar üretilir. Genellikle düşük maliyeti nedeniyle figürler ve topografik haritaları 3D yazdırmak için kullanılır.

Tam renkli modeller kumtaşı tozu veya PMMA tozu kullanılarak yazdırılır. Ana baskı kafası önce bağlayıcı maddeyi püskürtürken, ikincil yazdırma kafası renkli bir mürekkebi püskürtür. Farklı renklere sahip mürekkepler, 2D mürekkep püskürtmeli yazıcıya benzer şekilde çok geniş bir renk dizisi üretmek için birleştirilebilir.

Baskıdan sonra parçaların mukavemetini artırmak ve renklerin canlılığını arttırmak için siyanoakrilat (süper yapıştırıcı) veya farklı bir malzeme ile kaplanır. Daha sonra mukavemet ve renk görünümünü daha da geliştirmek için ikincil bir epoksi tabakası da eklenebilir. Bu ekstra adımlarla bile tam renkli parçaları çok kırılgandır ve fonksiyonel uygulamalar için önerilmez.

Colorjet Renkli Baskı Örneği
Colorjet Renkli Baskı Örneğİ

COLORJET’te Kullanılabilir Malzemeler

MalzemeKarakteristliği
+ Tam renkli işlevsel olmayan modeller
KUMTAŞI– Çok Kırılgan

Tüm Malzemeleri İncele


Colorjet’de Yapılabilecek Ardıl İşlemler

Colorjet üretiminin ardından ardıl işlemler yapmak mecburidir. Toz bulutu içerisinde üretilen parçalar püskürtmeli hava ile temizlenir. Ardından parçanın şekline göre zımpara veya fırça ile temizlenir. Yapıştırıcı türevi malzeme üzerine dökülerek daha dayanıklı hale getirilir. Bu işlem aynı zamanda parçanın renklerinin canlanmasını sağlar.


3D Baskı için Teklif İsteyin


Colorjet Avantajları ve Sınırları

Colorjet teknolojisinin avantajları ve sınırları şöyle özetlenebilir.

+ Colorjet gerçeğe çok yakın görsel renkler üretimine imkan verir.

+ Desteksiz üretim sebebiyle bir çok karmaşık yapıdaki parçayı üretebilir.

+ Yüksek detay ve renkte taraması yapılan bir 3D figürü üretebilir.

+ Mimari maket, fuar veya görsel ürünler için çok ideal çözüm sunabilir.

+Destek gerekmediğinden parça başına maliyet düşüktür.

+Aynı anda birden çok üretim yapılabilir.

-Parçalar kırılgandır ve dikkat edilmesi gerekir.

-Üretilen parçalar fonksiyonel değildir. Her ne kadar hareketli parçalar üretilsede kırılganlığı sebebiyle fonksiyonelliği sağlamaz.

-Riskler barındırdığı için maliyetleri yüksek olabilmektedir.

Malzemeler
Kumtaşı
Boyutsal Doğruluk± 0.2 mm
Üretim Boyutları254 x 381 x 203 mm
Katman Çözünürlükleri
100 mikron
DestekGerekli değildir.

Colorjet için Temel Kurallar

 • Colorjet çok kırılgandır ve yalnızca görsel amaçlar için uygundur.
 • Üretime uygun tasarım yapmak için ekstra tasarım bilgileri gerekir.

Colorjet Kullanım alanları

Colorjet teknolojisinin kullanım alanları çoktur. Karmaşık tasarıma sahip bir çok modellerin üretimi için idealdir. En çok görsel modeller için çözümler sunabilir. Aşağıda colorjet kullanımına ilişkin bazı sektörler verilmiştir.

 • Endüstriyle tüketici ürünlerinin önizlemesinde
 • Reklamcılık sektöründe
 • Ar-ge Projelerinin geliştirilmesinde
 • Hediyelik eşya sektöründe
 • Hobi amaçlı çalışmalarda
 • Döküm öncesi model oluşturmada
 • Eğitim sektöründe
 • İnşaat ve mimarlık alanında
 • Sağlık sektöründe

3D Baskı için Teklif İsteyin


COLORJET Görselleri

Diğer Teknolojilerle Karşılaştırma

DİĞER 3D BASKI TEKNOLOJİLERİ İNCELE