3D Baskı yöntemlerinden Stereolitografi (Reçine Kürleme) (SLA) yöntemi, bir makaleden yola çıkılarak üç boyutlu yazıcılara doğru uzanan süreç içerisinde ilk defa ticarileşen teknik olmuştur. Bu teknikte fotopolimerizasyon adı verilen bir süreç kullanılmaktadır. Fotopolimerler, türüne göre ışığın farklı dalga boylarına maruz kaldığında fiziksel ve kimyasal yapısında değişme görülen maddelerdir. Analog fotoğraf- çılıkta kullanılan filmler, baskı yapılan kâğıtlar, ışığa duyarlı maddelerin tepkilerine göre görüntüyü hapsetmektedirler. Ayrıca bu malzemeler matbaacılıkta kullanılan litografi ve serigrafi tekniklerinde, boya, kaplama ve yapıştırıcı sanayisinde de kullanılmaktadırlar.

3d-baski-sla

SLA teknolojisi kullanılarak üretilmiş 3D baskı Objesi

 

Fotopolimerlerin ilk defa heykel sanatında kullanımı ise fotoğraf tarihi ile yaşıt sayılabilmektedir, François Willème isimli 1830 doğumlu sanatçı, almış olduğu patent ile foto-heykel olarak tanımladığı eserler üretmiştir. Yaptığı figürlerinin objektif olarak gerçekçi bir biçimde görünmesini sağlamak amacıyla, modelin 24 farklı açıdan fotoğrafını çekip bunları bir tür pantograf yardımıyla katmanlar halinde malzemeye aktarıp bu katmanlardan yararlanarak foto-heykelleri yapmıştır. François Willème 1859 yılında bulduğu bu yöntem ile 21. yüzyıl üç boyutlu tarama ve baskı teknolojilerinin ilkel bir türünü kullandığı söylenebilmektedir.

Fotopolimerlerin SLA 3D baskı tekniği olarak kullanımında bir tür reçine olan sıvı polimerler, ışığa maruz kaldığında katılaşmaktadır. Bir lazer, sıvı reçine dolu kabın yüzeyinde çıktısı istenilen objenin sınırlarını çizerek enine kesitlerini katılaştırırlar daha sonra bir üzerinde biriken katmanlar platformun hareketiyle birbirlerine bağlanırlar.

 

3D Baskı yöntemlerinden Stereolitografi (Reçine Kürleme) (SLA)  yöntemin teknik ayrıntıları şöyledir:

SLA 3D baskı, CAD verisinden doğrudan 3D plastik parçalar üretir. SLA, mucidi Charles Hull’un çalışma- sına dayalı 3D Systems tarafından 1988 yılında tanıtılan ilk hızlı prototipleme prosesidir. Proses, fotopolimer sıvı reçinenin bir tankın içine doldurulması ve bir hareketli platformun sıvı reçine yüzeyinin hemen altında yer alması ile başlar. Bilgisayar kontrollü tarama sistemi ile sıvı reçine yüzeyinde daha önceden yazılımla dilimlenmiş kesitlere karşılık gelen kısımlar, UV lazer ile katılaşır. Katman tamamlandığında, platform katman kalınlığı kadar alta çekilir. Katman kalınlığı 0.025 ile 0.5 mm arasında değişmektedir. Ortaya çıkan boş hacme tekrar vakumlu bıçak ile yeni bir kat sıvı fotopolimer kaplanır. Sonraki katman bir önceki katman üzerine oluşturularak tamamlanır. Malzemenin yapışkanlığı sayesinde katmanlar birbirine yapışır. İnşa süresince parçanın altlarında boş olan kısımlara parçanın oynamaması için destekler inşa edilir. İşlem sonrası destekler asıl parçadan ayrılırlar.

SLA 3d Baskı Süreci- Carbon 3D

Bu yöntemde katman kalınlıklarının az olması sebebiyle ayrıntılı, katmanların ayrımları- nın hissedilmediği yüzeyler oluşturulmaktadır. Diğer yöntemlerden farklı olarak, objenin sıvı içerisinden çıkartılmasından dolayı, çıkıntılı formlar, ters açılar, ve birbirinden ayrı parçalar üretilirken daha sonra temizlenmek üzere destek yapılar baskıya eklenmektedir. Yüksek çözünürlüklü çıktılar elde edilmesine rağmen stereolitografide, çıktıların sağlam- lıkları diğer yöntemlere göre düşük seviyede kalmaktadır. SLA 1980’lerin sonlarına doğru 3D Systems adlı şirket tarafından ticarileştirilmiştir. FormLabs tarafından stereolitografik işleme dayalı ilk masaüstü 3D yazıcı olan Form 1 modeli 2012 yılında satışa sunulmuştur.

SLA yöntemiyle 3d baskı fiyat teklifi almak için lütfen tıklayın.